Đèn pin lớn

  • Đèn lồng cắm trại có thể sạc lại cho trường hợp khẩn cấp

    Đèn lồng cắm trại có thể sạc lại cho trường hợp khẩn cấp

    Mutiluction Lantern: Đèn lồng cắm trại này rất linh hoạt.Nó có thể là đèn pin, đèn lồng, đèn sân khấu hoặc đèn nháy đỏ khẩn cấp.Nó có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả các dịp và trở thành những gì bạn muốn.

    Độ sáng và phạm vi hoạt động mạnh mẽ: Đèn LED có thể sạc lại này có độ sáng cao và phạm vi cao.Nó có thể cung cấp đủ ánh sáng cho bạn khi mất điện và đủ ánh sáng trong vòng 500m khi đi bộ đường dài ngoài trời tối.